7. Geleneksel Otomotiv Komponent Tasarım Yarışması

6. GELENEKSEL OTOMOTİV KOMPONENT TASARIM YARIŞMASI

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 6. KOMPONENT TASARIM YARIŞMASI

Yarışmanın Konusu: Bu yarışma otomotiv endüstrisinin gereksinimlerine karşılık gelecek, farklılık, yaratıcılık ve yenilikçilik içeren projelerin teşvik edilmesi ve değerlendirilmesi için öğrenci ve serbest katılımcılara yönelik olarak düzenlenmektedir. Her kategoride katılımcılardan sektörün katma değer yaratma becerilerini artıracak özgün ve yenilikçi, komponent [1]bazlı projelerin geliştirilmesi beklenmektedir. Yarışma komponent tasarımına yöneliktir.

Yarışma komponent bazında; 3 ayrı grupta katılıma açıktır.

Katılımcı kategorileri:

1. Öğrenci-Amatör Katılım

2. Üniversite-Kurum Katılım

3. Profesyonel Katılım

Amaç: Bu yarışma bütünsel araç tasarımına değil otomotiv endüstrisindeki komponent (parça ve aksam) tasarımına odaklanmıştır. Örnek olarak, sürücü ve yayaların güvenliği için tasarlanabilecek parçalar, batarya ve piller, araçtaki tüm mekanik aksam vb. düşünülebilir.2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde arge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi, ARGE ve TASARIM konularında yeterli birikimin oluşturulması, ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknolojiler ile üretim yapılması, komponent bazlı yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin üretilip, dünya pazarlarına sunulması amaçlanmaktadır.

Katılım Koşulları

-Öğrenci /Amatör Katılım

Yurtiçinde ve yurtdışında eğitim veren otomotiv, tasarım, teknoloji, teknik, endüstri ile ilgili en az 2 yıllık ön lisans programları ile Mühendislik, Tasarım, Teknik Eğitim ve Teknoloji Fakültelerinin otomotiv ile ilgili bölümleri ve Endüstriyel Tasarım bölümlerinin 4 yıllık lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin katılımına açıktır.

-Üniversite-Kurum Katılım:

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen veya doktora öğrencisi, 18 yaşını doldurmuş, otomotiv komponent tasarımı konusunda ilgisi bulunan herkese açıktır.

- Profesyonel Katılım:

18 yaşını doldurmuş sektör profesyonellerinin ve sektör Ar-Ge merkezi, Tekno-Kent çalışanlarının katılımlarına açıktır.

Katılımcı, katılımcı kategorilerinden sadece birisinden yarışmaya en fazla 3 proje ile katılabilir. Katılımcı aynı projesi ile hem Tasarım Yarışması hem Proje Pazarına başvuramaz. Tasarım Yarışmasına katılım gösteren proje sahibi aynı projesi ile proje pazarına başvuru yaptığı takdirde, iki başvurusu da geçersiz sayılır.

Yarışmaya katılan her projede özgün olma, 04-05 Mayıs 2017 tarihinden önce düzenlenen OİB’nin başka bir yarışmasında aynı projesi ile ödül almamış olma şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumunun tespiti ve bu tespitin Jüri Üyeleri’nin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa OİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

Ekip katılımlarında tüm ekip üyeleri ayrı ayrı başvuru koşullarını sağlamalı, bir kişi Birlik ile ilişkilerin yürütülmesini teminen ekip lideri olarak bildirilmelidir. Ekip üyeleri ile katılım sağlanan projenin ödül kazanması halinde ödül tutarı ekip üyeleri arasında eşit olarak paylaştırılır. Ekip üyelerinin her biri, Birlik’e karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.

Son Başvuru ve Proje: Projelerin en geç 14 Nisan 2017 günü mesai saati sonuna kadar https://www.f6s.com/tasarimyarismasi/apply adresine yüklenmesi ve tüm soruların eksiksiz yanıtlanması gerekmektedir.

Poster: Poster sunumlarınız ise Birliğimizce (50 cm x 70 cm) ebatlarında dikey olarak bastırılıp etkinlik günü öncesinde fuaye alanına yerleştirilecektir. Projenin en fazla 4 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Paftalar jpg formatında minimum 1366x768 piksel / 72 (piksel/inç) - maksimum 1920x1080 piksel / 72 (piksel/inç) çözünürlükte olmalıdır.

Proje Sözlü Sunum: Proje fikirleri, iki gün boyunca etkinliğin gerçekleştirileceği yerdeki fuaye alanında kalacaktır. Gelen ilgililere talepleri halinde kısa sunumlar yapılması mümkün olacaktır. Proje önerileri bilahare bir kitapçıkta toplanıp, gerek etkinlik gününde gerekse bitiminde irtibat kurulabilmesi için sektöre dağıtılacaktır. Değerlendirme Kurulu tarafından başarılı bulunan proje önerileri sahiplerinden sözlü sunum yapmak isteyen katılımcılar için maksimum 10 dakika ve 5-6 slaytlık bir sunum imkânı sağlanacaktır. Başarılı bulunan ve sözlü sunum yapmak isteyen katılımcıların, yarışma sekretaryasının talep ettiği tarihte sunumlarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Proje Son Başvuru tarihi: 14 Nisan 2017, saat 17.00’a kadar

Ön Elemeyi Geçenlerin Duyurusu: 19 Nisan 2017

2. Eleme için Ödül Jürisi Toplantı Tarihi: 24 Nisan 2017/İTÜ MASLAK Yerleşkesi

Ödül Töreni: 04 – 05 Mayıs 2017 tarihde İTÜ Maslak Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

 

 

SOSYAL MEDYA

Bizi takip edin.
Yukarı